Mateřské centrum

Mateřské centrum
11 led

Po úspěšné rekonstrukci mateřského centra v loňském roce a jeho vybavení smysluplnými hračkami a pomůckami pro všestranný rozvoj dětí jsme se těšili na jeho plné využití, nové aktivity a akce. Stejně jako ostatním sportovním oddílům naše plány překazila epidemie COVID-19, a tak jsme ve finále fungovali zhruba čtyři měsíce. 

Maminky s dětmi se scházely na pravidelné cvičení a dílničky na rozvoj jemné motoriky a koncentrace dvě dopoledne v týdnu. Pravidelnou akcí se stala také tvořivá odpoledne jednou týdně, kde se děti seznamovaly s nejrůznějšími výtvarnými technikami a měly možnost využít volné herny. Během zimy jsme do programu zařadili také „cestovatelský kroužek“ pro starší sourozence, děti ve věku 3-6 let, v rámci kterého se děti hravou formou věnovaly multikulturní výchově a poznávaly svět. 

Z pravidelných akcí pro veřejnost se nám letos vzhledem k epidemiologické situaci podařilo uspořádat pouze jarní burzu dětského oblečení.

V tomto roce všechno doženeme!

Menu