Historie

Tělocvičná jednota Sokol Hluboká nad Vltavou byla založena 3. prosince 1893 a je nejstarší tělovýchovnou složkou na Hluboké.

Prvními místnostmi ke cvičení byly sály v hostincích. Pro své členy organizovala cvičení, turistickou a osvětovou činnost. V roce 1894 byl pořízen 1. sokolský prapor.

V roce 1924 byla zahájena výstavba sokolovny, v roce 1926 potom otevřena. Kromě prostných postupně přibývala i další odvětví, česká házená, odbíjená, lehká atletika, plavání, lyžování, košíková, stolní tenis, cyklistika, šerm, tenis. K tradičnímu divadlu přibývá odbor loutkářský a družstvo dorostenek, které zvítězilo v roce 1932 na IX. všesokolském sletě v Praze v šestiboji.

V roce 1941 byla zakázána činnost Sokola. Majetek se podařilo s velké části zachránit. řada členů zemřela v nacistickým koncentračních táborech.

Po skončení války se činnost Sokola obnovila. V roce 1948 dochází ke sloučení Sokola, DTJ, KČT a Sk a začíná období socialistické tělovýchovy.  Ke zvětšení objektu došlo v roce 1964, kdy byla provedena přístavba.

5. prosince 1993 byla činnost Sokola v Hluboké nad Vltavou obnovena, do r. 1995 probíhá generální oprava sokolovny. Starostou je zvolen br. Pavel Marek.

V letech 1993-95 byla provedena generální oprava celého objektu. V lednu 1997 opět začali v sokolovně cvičit složky žen, mužů, dorostenců a žactva.

V roce 2002 nás bohužel výrazně zasáhly povodně.

Celková škoda byla vyčíslena na 1,57mil. Kč. V rámci likvidování záplav, byla provedena děvčaty z oddílu aerobiku  „Povodeň tours“, která zahrnovala řetěz vystoupeních v řadě měst a obcí v kraji a výtěžek akce odevzdala na povodňové konto ČOS.

11. října 2003 byla sokolovna slavnostně zprovozněna za přítomnosti hejtmana Jihočeského kraje p. Jana Zahradníka, členů Sokola a zástupců města a panem starostou.

Sokolovna je v současné době využívaná všemi sokolskými oddíly a dále ji využívá TJ Hluboká n/ Vlt. a mezinárodní škola. Provoz sokolovny z pěti sedmin hradí město. Bez smlouvy uzavřené mezi městem Hluboká n/Vlt. a TJ Sokol by byla sokolovna již dávno mimo provoz. Peníze, které získáme z pronájmu sálu a z příspěvků od ČOS by zdaleka na provoz nepostačovaly.

Historie sokolovny

- r. 1924 byla zahájena výstavba

- r. 1926 potom otevřena

- r. 1964 byla provedena přístavba

- v letech 1993 – 1995 probíhá generální oprava

- po zasažení povodní v roce 2002, probíhají do října 2003 opravy a odstraňování škod

- r. 2005 opraven strop a vymalovány všechny prostory sokolovny, velký sál vybaven ochrannými síty

Rekonstrukce po povodních

Po opadnutí vody se vyskytla řada problémů se statikou budovy a jejím vnitřním vybavení. Suterénní místnosti byly zatopeny do výšky jednoho metru. Pod celým objektem byla podzemní voda.Při vysychání zdiva docházelo k porušení zdí, dřevěné části objektu byli napadeny dřevomorkou. Byly vytrhány parkety a na jejich místě byla provedena nová litá podlaha, dřevěné obložení bylo nahrazeno novým. V souvislosti s touto sanací byla provedena menší změna vnitřní dispozice. Prostor velké nářaďovny byl upraven jako stálý prostor pro tréninky juda. Podium bylo uzavřeno protinárazovou zdí a tím vznikl malý sál, který slouží k tréninkům menších oddílů.

Historie
Ve zdravém těle zdravý duch!
V mysli vlast, v paži sílu!
Tužme se!
Menu