Baby Olympiáda

Baby Olympiáda
30 čen

Děti soutěžily dle věkových skupin ve čtyřech disciplínách.Sprint, hod, skok a běh s hromadným startem. Z každé disciplíny soutěžící získali body, které po sečtení rozhodly o medaili. Druhé pololetí školního roku nám sportovní přípravu ztížila vyhlášená karanténa kvůli virové infekci COVID 19. Nemohli jsme se společně scházet po dobu tří měsíců. Vyřešili jsme to dobrovolným sportováním na dálku. Dětem byly zasílány sportovní úkoly a výzvy, které mohly plnit. Rodiče vše dokumentovali a následně posílali zpět. Kdo se zapojit a splnil zadaný týdenní úkol, získal body do naší celoroční smajlíkové soutěže. V letošním školním roce pravidelně či občasně cvičilo 55 dětí.

Velké díky patří panu Martinu Bulantovi a Jiřímu Žofajovi za perfektní fotodokumentaci akce a díky také skvělému organizačnímu týmu: Lucce, Zuzce, Natce, Sabče, Majdě, Klárce a Filipovi. Všem malým sportovcům gratuluji a hlavně děkuji jejich rodičům, kteří s nimi pravidelně navštěvují hodiny sportovní přípravy. Během září bude probíhat zápis nových členů. Budu se těšit v hlubocké sokolovně.

Jana Divišová

Menu