Vzdělání je základ

Vzdělání je základ
30 dub

Ahoj Jitko

Rádi bychom Ti tímto poblahopřáli k udělení exkluzivního titulu ‚‘‘Certifikované pohybové centrum‘‘, který získáváš na základě splnění všech předepsaných podmínek. Tento titul Tvému pohybovému centru dodává výjimečnou hodnotu a garantuje vysokou kvalitu poskytovaných služeb v oblasti zdravého a funkčního pohybu.

V rámci oboru fitness je značka IQ pohyb zárukou profesionality a kvality prověřené léty praxe všech našich školitelů. Díky titulu ‘‘Certifikované pohybové centrum‘‘ se nyní i Tvé centrum stává nedílnou součástí této značky. Představuje pro Tvé klienty ověřené prostředí, kde jim bude poskytnuta skutečně odborná péče a pomoc od kvalitně proškoleného personálu. Jsme na Tebe i Tvé kolegy velmi hrdí.

Nyní můžeš tento titul využívat v rámci prezentace Tvého centra, na všech akcích či propagačních materiálech. Jakožto člen týmu projektu CVIQ věříme, že prostřednictvím služeb poskytovaných Tvým centrem, nám budeš i nadále pomáhat propagovat myšlenku inteligentního" pohybu

Přejeme Ti, abys pokračovala a podporovala vzdělávání, nejen své vlastní, ale také všech lektorů / trenérů / instruktorů působících v rámci Tvého centra, a mohla tak udržet jeho nabytou kvalitu i nadále. Také Ti přejeme mnoho spokojených klientu a úspěchů ve Tvé práci i v osobním životě. Budeme se s Tebou opět těšit na viděnou!

 

Daniel & Zbyněk

 

Menu