Fotografická soutěž

Fotografická soutěž
11 úno

Česká obec sokolská, Komise pro práci s mládaží a seniory vyhlašuje fotografickou soutěž pro mládež s názvem SOKOLSKÉ OKAMŽIKY.

Propozice soutěže:

1. Téma
Foťte život v Sokole - cvičení, výlety, soutěže apt., nebo zasílejte vzpomínky na XVI. všesokolský slet.

2. Způsob zaslání
Vždy jen 1 fotografii nám zašlete elektronicky na adresu marie.brunerova@seznam.cz . A to s uvedením jmén autorky/autora, roku narození, jednoty, župy a jméno cvičitele/cvičitelky nebo trenéra/trenérky.

3. Termín odevzdání: do 15. dubna 2019

4. Vyhodnocení: proběhne v 5 ti kategoriích
I.    8 - 9 let
II.   10 - 11 let
III.  12 - 13 let
IV.  14 - 15 let
V    16 - 17 let

5. Vítězové všech kategorií budou pozváni do Prahy na vernisáž výstavy těchto fotografií a následný víkendový pobyt se sportovním zařízením, a to první víkend v květnu.

6. Účastí v soutěži dává každý účastník organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů. Příspěvky zaslané do soutěže busou zveřejňovány v tisku na webových stránkách www.sokol.eu a využívány pro marketingové účely.

7. Máte-li dotaz, pište na J.Rosakova@seznam.cz

V Praze dne 30. ledna 2019

 

Zdeněk Mička v. r.                                                                                                                   Jitka Viktorínová v. r.
vzdělávatel ČOS                                                                                                                     předsedkyně komise

Menu