Památný den sokolstva - aktuální informace

Památný den sokolstva - aktuální informace
08 pro

Milé sestry, milí bratři,

S radosti Vám sděluji, že Poslanecká sněmovna dnes schválila návrh zákona, který zařazuje Památný den sokolstva mezi významné dny České republiky. Pro návrh zákona se vyslovilo 170 poslanců všech (!) parlamentních stran, 12 dalších se zdrželo, nikdo nebyl proti. Novela byla schvalována ve zrychleném řízení, tedy nyní bude návrh předložen přímo do Senátu, a pokud bude schválen, následně bude předložen k podpisu prezidentovi. Nejsme tedy ještě v cíli, ale síla podpory novely, navíc napříč stranami, mne naplňuje optimismem.

O tuto poctu obětem, které přinesly předcházející sokolské generace, jsme usilovali dlouhodobě, a je zásluhou celého sokolského hnutí, že jsme se dostali až sem. Když jsem na podzim sháněla podporu pro tento zákon u předsedů parlamentních klubů jednotlivých stran a dalších poslanců, všude jsem se setkala nejen s pozitivním přijetím, ale především s dobrou znalostí Sokola. Ta rozhodně nevycházela jen z úspěšně provedeného sletu, ale především z jejich zkušeností s každodenní činností sokolských jednot, žup, jednotlivců. Bez této naší ,,současnosti" bychom šanci na ocenění naší historie jistě neměli. Poděkování patří Vám všem.

Poděkovat samozřejmě musím také skupině poslanců ODS v čele s poslancem Václavem Klausem ml., kteří návrh zákona předložili a starali se o něj během jeho cesty Poslaneckou sněmovnou. Věřím, že v roce 2019 uctíme Památný den sokolstva již jako významný den České republiky.

 

Se sokolským pozdravem České obec sokolské,

 Ing. Hana Moudková, starostka eOS

Menu