Tisková zpráva

Tisková zpráva
14 bře

Valná hromada Sokola Hluboká zvolila starostou jednoty Davida Šťastného. Ten shromážděným sokolům shrnul dosavadní činnosti jednoty, dokončené projekty a představil vize a plány pro nadcházející období. Hlavním cílem jednoty je vytvářet podmínky pro sport nejen aktivním sportovcům, ale i široké veřejnosti.  V dalších letech tak chce nově vybudovat veřejnou zónu pro sport a odpočinek na Hůrce, či obnovit workoutové hřiště na pěší stezce v Zámostí. 

 

Tělocvičná jednota Sokol Hluboká nad Vltavou volila ve středu 9.3. na valné hromadě nové vedení. Při volbě členů výboru obhájil post starosty sokolské jednoty bratr David Šťastný, předseda baseballového a softballového klubu Sokol Hluboká. 

 

Sokol Hluboká nad Vltavou provozuje ve městě Sokolovnu se dvěma sály na cvičení a prostorem mateřského centra, 5hektarový sportovně relaxační areál (největší svého druhu v České republice), půlkilometrovou ferratu nad hladinou Vltavy mezi obcemi Hluboká n. Vlt. a Purkarec, nebo bike park v místní části Zámostí.

 

Starosta Sokola David Šťastný představil na setkání vizi a plány dalšího růstu tělovýchovné jednoty, které byly schváleny stávajícím výborem. Vedle systematického rozvoje jednotlivých sportovních oddílů, je to i pokračování v rekonstrukci Sokolovny. „Za obrovské pomoci města Hluboká nad Vltavou a Jihočeského kraje se nám podařilo udělat novou fasádu, zrenovovat okna, opravit elektroinstalaci, kompletně zrekonstruovat mateřské centrum, vybudovat nové rozvody topení, nové sprchy pro mateřské centrum a dospělé sportovce či nové osvětlení. Čeká nás ještě oprava střechy proti zatékání,“ zároveň však David Šťastný upozorňuje, že vzhledem k současné situaci, kdy nelze předvídat vývoj ekonomiky ani to, zda bude možné čerpat na jednotlivé projekty dotace, budou tyto aktivity závislé na případné podpoře města, kraje či Národní sportovní agentury.

 

 

V současnosti Sokol Hluboká sdružuje 12 oddílů: baseball & softball (a to hned 12 kategorií), plážový volejbal, stolní tenis, basketball, FiLii – aerobic, rytmika, tanec, kondiční cvičení a bosu core, zdravý pohyb, mateřské centrum a všestranné cvičení pro děti 3–6 let. Nově byly založeny oddíly yoga, bikeři a lezení pro malé děti.

 

V duchu sokolské myšlenky vede jednota k pohybu a společné aktivitě nejen poloprofesionální a rekreační sportovce, ale i širokou veřejnost a každoročně se snaží o rozšíření svých řad.

 „V následujícím období připravujeme realizaci multifunkčního sportoviště Hůrka pro veřejnost. Bude zde např. workoutové, parkourové, ale i psí hřiště, víceúčelové sportoviště, stolní tenis a dětské hřiště. Na oblíbené pěší stezce v Zámostí obnovíme workoutové cvičiště a naplánována je i výstavba volejbalových kurtů v oblasti sportovně relaxačního areálu Hluboká,“ představil na valné hromadě konkrétní plány rozvoje místní sokolské jednoty David Šťastný.

 

 

 

 

 

Menu