Volební valná hromada Sokol Hluboká nad Vltavou

Volební valná hromada Sokol Hluboká nad Vltavou
15 úno

Krásný večer bratři, sestry a přátelé Sokola Hluboká,

 
dovolte mi pozvat Vás na volební valnou hromadu naší Tělocvičné jednoty. Zároveň prosím všechny vedoucí oddílů o sdílení informaci všem svým  členům. 
Zároveň prosím přátelé hlubockého Sokola a bývalé členy o potvrzení účasti.
 
Dne 9.3. 2022 od 18:00
 
Místo: Sokolovna Hluboká nad Vltavou, Podskalí 394, Hluboká nad Vltavou

PROGRAM:

1)    Zahájení a přivítání

 

2)  Volba zapisovatele

3)  Schválení programu jednání

4) Volba návrhové, mandátové a volební komise

5)    Zpráva starosty a hospodářky – br. Šťastný, ses. Machartová

6)    Zpráva kontrolní komise

7)    Krátké zprávy vedoucích oddílů

8)    Volba členů výboru

9)    Rozpočet a informace o dotacích

10)   Plán stavebních prací 2022-2025

11)    Výběr členských příspěvků, registrace nových členů a nová elektronická evidence

12)   Akce v roce 2022, 160 let od založení ČOS

13)  Různé, rozprava

14)   Usnesení

15)  Závěr

 
se sokolským NAZDAR
 
Bc. David Šťastný

 

Menu